טסה  
קטגוריית מוצרים

חפש מוצר
    רשום בתיבת החיפוש את שם המוצר, מק"ט
    או תאור, ולחץ על "חפש"

 
 צנרת ואביזרי HDPE תוצרת COESTILEN - טבלת מוצרים

טבלת מוצרי HDPE :


# קוד פריט תיאור פריט
1 B40404 הסתעפות 135 40X40 מ"מ HDPE
2 B40505 הסתעפות 135 -  50X50 HDPE מ"מ
3 B40606 הסתעפות 135 63X63  מ"מ HDPE
4 B40706 הסתעפות 135 75/63
5 B41105 הסתעפות 135 110X50 HDPE מ"מ
6 B41106 הסתעפות 135 110X63 מ"מ HDPE
7 B41107 הסתעפות 135 110X75 מ"מ HDPE
8 B41111 הסתעפות 135 110X110 מ"מ HDPE
9 B41611 הסתעפות 135 160X110 מ"מ HDPE
10 B41616 הסתעפות 135 160X160 מ"מ HDPE
11 B80303 הסתעפות 91/2 32X32  מ"מ   HDPE T
12 B80404 הסתעפות 911/2 40X40 מ"מ HDPE  T
13 B80505 הסתעפות 91.5  50X50 מ"מ HDPE
14 B80605 הסתעפות 911/2  63X50 מ"מ HDPE T
15 B80606 הסתעפות 911/2 63X63 מ"מ HDPE  T
16 B80705 הסתעפות 91.5  75X50 מ"מ HDPE
17 B80707 הסתעפות 91.5  75X75 מ"מ HDPE
18 B81105 הסתעפות 91.5  110X50 מ"מ HDPE
19 B81106 הסתעפות 91.5 110/63 מ"מ  HDPE T
20 B81107 הסתעפות 91.5  110X75 מ"מ HDPE
21 B81111 הסתעפות 91.5  110X110 מ"מ HDPE
22 B81611 הסתעפות 91.5  160X110 מ"מ HDPE
23 B81616 הסתעפות 91.5  160X160 מ"מ HDPE
24 B82016 הסתעפות 911/2 200X160 מ"מ HDPE T
25 B82020 הסתעפות 91.5 200X200 מ"מ HDPE T
26 B92016 הסתעפות 911/2  200X 160 מ"מ  HDPE  T
27 BA1105 מסעף כדורי  90 110X 50   יציאות  2  HDPE
28 BA1107 מסעף כדורי 90 110X75 יציאות  2   HDPE
29 BA1111 מסעף כדורי 90 110X110 יציאות  2   HDPE
30 BB1105 מסעף כדורי 135 110/50 2 יציאות
31 BB1111 מסעף כדורי 135 110/110 2 יציאות
32 BFA1111 מסעף סוחף 110X110 מ"מ HDPE
33 BT1105 מסעף כדורי 90 110X50 מ"מ 3 יציאות HDPE
34 BT1111 מסעף כדורי 90  110X 110  יציאות  3  HDPE
35 BY1105 מסעף כדורי 135 110X 50  יציאות 3  HDPE
36 BY1107 מסעף כדורי 135 110X75 יציאות  3   HDPE
37 BY1111 מסעף כדורי 135 110X110 יציאות 3  HDPE
38 C40300 ברך 45 32 מ"מ  HDPE
39 C40400 ברך רדיוס 40-45 HDPE
40 C40500 ברך 45 50 מ"מ HDPE
41 C40600 ברך 45 63 מ"מ  HDPE
42 C40700 ברך 45 75 מ"מ HDPE
43 C41100 ברך 45 110 מ"מ HDPE
44 C41600 ברך 45 160 מ"מ HDPE
45 C42000 ברך 45 200 מ"מ HDPE
46 C80300 ברך רדיוס 881/2 32 מ"מ HDPE
47 C80400 ברך רדיוס 1/2 88 (90 ) - 40 HDPE
48 C80500 ברך רדיוס 91.5 50 מ"מ HDPE
49 C80600 ברך רדיוס 1/2 88 (90 ) - 63 HDPE
50 C80700 ברך רדיוס 91.5 75 מ"מ HDPE
51 C81100 ברך רדיוס 91.5 110 מ"מ HDPE
52 C81600 ברך רדיוס 91.5 160 מ"מ HDPE
53 C90400 ברך ארוכה 90 40 מ"מ  HDPE
54 C90500 ברך ארוכה 90 50 מ"מ HDPE
55 C90600 ברך ארוכה 90 63 מ"מ  HDPE
56 C90700 ברך ארוכה 90 75 מ"מ HDPR
57 C91100 ברך ארוכה 90 110 מ"מ HDPE
58 C91600 ברך ארוכה 90 160 מ"מ  HDPE
59 CF1100 מכלול פקק סופי 110 מ"מ HDPE
60 GC2632 אטם לאסלה תלויה  26x32 HDPE
61 I41111 קטע ביקורת 135 110X110 מ"מ HDPE
62 IL1111 קטע ביקורת 90 110X110 מ"מ HDPE
63 IL1611 קטע ביקורת 90 160X110 מ"מ HDPE
64 M1D400 מחבר שקוע עם אטם  40 מ"מ HDPE
65 MD0300 מחבר התפשטות 32 מ"מ  HDPE
66 MD0400 מחבר התפשטות 40 מ"מ HDPE
67 MD0500 מחבר התפשטות  50 מ"מ HDPE
68 MD0600 מחבר התפשטות 63   HDPE
69 MD0700 מחבר התפשטות  75 מ"מ HDPE
70 MD1100 מחבר התפשטות  110 מ"מ HDPE
71 MD1600 מחבר התפשטות  160 מ"מ HDPE
72 ME0300 מצמד ריתוך חשמלי 32 מ"מ  HDPE
73 ME0400 מצמד ריתוך חשמלי 40 מ"מ HDPE
74 ME0500 מצמד ריתוך חשמלי  50 מ"מ HDPE
75 ME0600 מצמד ריתוך חשמלי 63 מ"מ HDPE
76 ME0700 מצמד ריתוך חשמלי  75 מ"מ HDPE
77 ME1100 מצמד ריתוך חשמלי  110 מ"מ HDPE
78 ME1600 מצמד ריתוך חשמלי  160 מ"מ HDPE
79 ME2000 מצמד ריתוך חשמלי 200 מ"מ HDPE
80 MI0300 מחבר שקוע עם אטם 32
81 MI0400 מחבר שקוע עם אטם 40 מ"מ  HDPE
82 MI0500 מחבר שקוע עם אטם  50 מ"מ HDPE
83 MI0600 מחבר שקוע עם אטם 63 מ"מ  HDPE
84 MI0700 מחבר שקוע עם אטם  75 מ"מ HDPE
85 MI1100 מחבר שקוע עם אטם  110 מ"מ HDPE
86 MI1600 מחבר שקוע עם אטם  160 מ"מ HDPE
87 RC0504 מצרה צירית 50X40 מ"מ HDPE
88 RC0605 מצרה צירית 63/50 מ"מ  HDPE
89 RC0705 מצרה צירית 75X50 מ"מ HDPE
90 RC0706 מצרה צירית  75/63 מ"מ  HDPE
91 RC1105 מצרה צירית 110X50 מ"מ HDPE
92 RC1106 מצרה צירית 110/63 מ"מ  HDPE
93 RC1107 מצרה צירית 110X75 מ"מ HDPE
94 RC1611 מצרה צירית 160X110 מ"מ HDPE
95 RE0504 מצרה צדדית 50X40 מ"מ HDPE
96 RE0605 מצרה צדדית 63/50 מ"מ  HDPE
97 RE0705 מצרה צדדית 75X50 מ"מ HDPE
98 RE0706 מצרה צדדית 75/63 מ"מ  HDPE
99 RE1105 מצרה צדדית 110X50 מ"מ HDPE
100 RE1106 מצרה צדדית  110/63 מ"מ  HDPE
101 RE1107 מצרה צדדית 110X75 מ"מ HDPE
102 RE1611 מצרה צדדית 160X110 מ"מ HDPE
103 RF1100 מחבר איחוד 110 מ"מ HDPE
104 TB110 פקק הגנה לקצה צינור 110 מ"מ  HDPE
105 TC030C פקק מרותק לקצה צינור 32 מ"מ HDPE
106 TC040C פקק מרותק לקצה צינור 40 מ"מ  HDPE
107 TC050C פקק מרותך לקצה צינור  50 מ"מ HDPE
108 TC060C פקק מרותק לקצה צינור 63 מ"מ  HDPE
109 TC070C פקק מרותך לקצה צינור  75 מ"מ HDPE
110 TC110C פקק מרותק לקצה צינור 110 מ"מ  HDPE
111 TC160C פקק מרותק לקצה צינור 16040 מ"מ  HDPE
112 TC200C פקק מרותק לקצה צינור 200 מ"מ  HDPE
 
 
 
טלפון: 08-9751442    |   פקס: 08-9751443     |     דוא"ל:  tassa@tassa.co.il 
Design: Edna Ricklin's Studio איפיון ופיתוח מוצרים חדשים

הקמת אתרים  הקמת אתרים • גיל דור • Webfocus